ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์ | North East Rubber
ประจำปี 2566

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

27 กุมภาพันธ์ 2567
ประกาศผลการดำเนินงานประจำปี 2566
28 กุมภาพันธ์ 2567
การประชุมนักวิเคราะห์ ประจำปี 2566
29 กุมภาพันธ์ 2567
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2566
เวลา : 11:15 - 12:00 น. (Online Conference)
10 เมษายน 2567
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (e-AGM)

กิจกรรมทั้งหมด

12 พฤศจิกายน 2567
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3/2567
เวลา : 11:15 - 12:00 น. (Online Conference)
11 พฤศจิกายน 2567
การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 3/2567
07 พฤศจิกายน 2567
ประกาศผลดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3/2567
21 ตุลาคม 2567
21 ตุลาคม - 7 พฤศจิกายน 2566 Silent period (14 วัน)
14 สิงหาคม 2567
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2/2567
เวลา : 11:15 - 12:00 น. (Online Conference)
13 สิงหาคม 2567
การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 2/2567
09 สิงหาคม 2567
ประกาศผลดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2/2567
19 กรกฎาคม 2567
19 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2566 Silent period (14 วัน)
13 พฤษภาคม 2567
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1/2567
10 พฤษภาคม 2567
การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 1/2567
09 พฤษภาคม 2567
ประกาศผลดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1/2567
22 เมษายน 2567
22 เมษายน - 9 พฤษภาคม 2567 Silent period (14 วัน)