ข้อมูลทั่วไป | North East Rubber

ข้อมูลพื้นฐานการลงทุน

ชื่อบริษัท : บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ :
เลขที่ 398 หมู่ 4 ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย บุรีรัมย์ 31140
เบอร์โทรศัพท์ :
เบอร์โทรสาร :
0-4466-6212 , 0-4466-6213
เว็บไซต์ :

ค่าสถิติสำคัญ

ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567
P/E (เท่า)

7.25

P/BV (เท่า)

1.50

อัตราเงินปันผล
ตอบแทน (%)

6.67

มูลค่าหลักทรัพย์ตาม
ราคาตลาด (ล้านบาท)

10,532.40

รายละเอียดธุรกิจ

ตลาด :
SET
กลุ่มอุตสาหกรรม :
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ :
ธุรกิจการเกษตร
วันที่เริ่มต้นซื้อขาย :
07 พ.ย. 2561
รายละเอียดธุรกิจ
ราคาพาร์
0.50 บาท
หุ้นสามัญ
ทุนจดทะเบียน :
1,004,733,945.00 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระเเล้ว :
923,894,874.00 บาท