บทวิเคราะห์หลักทรัพย์ | North East Rubber
Liberator Securities
26 มกราคม 2567
NER คาดกำไร 4Q23 ฟื้น y-y, q-q
Yuanta Securities
25 มกราคม 2567
NER Sugar daddy ตัวจริง
Bualuang Securities
13 ธันวาคม 2566
NER แนวโน้ม 4Q23 สดใส เติบโตได้ YoY และ QoQ
PI Securities
24 พฤศจิกายน 2566
NER 3Q23ชะลอตัวแต่4Q23จะฟื้น
Trinity
23 พฤศจิกายน 2566
NER สรุป Analyst Meeting
Krungsri
23 พฤศจิกายน 2566
NER ประเด็นสำคัญจากประชุมนักวิเคราะห์ 22พ.ย.
Liberator Securities
23 พฤศจิกายน 2566
NER 4Q23 จะกลับมาฟื้นตัว
Phillip Capital
23 พฤศจิกายน 2566
NER คาด 4Q66 กำไรเพิ่ม q-q
Yuanta Securities
23 พฤศจิกายน 2566
NER 4Q66 คาดดีที่สุดของปี ได้ลูกค้าใหม่ญี่ปุ่น
Krungsri
09 พฤศจิกายน 2566
NER กำไรสุทธิ 3Q23 ลดy-y q-qแต่สูงกว่าคาด
InnovestX Securities
08 พฤศจิกายน 2566
NER Stock Note
Krungthai XSpring Securities
07 พฤศจิกายน 2566
NER Earnings Review
บทวิเคราะห์บนเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลข่าวสารและเพื่อการศึกษาเท่านั้น และโปรดทราบว่าบรรดาบทวิเคราะห์ คำแนะนำ หรือความคิดเห็นใดๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์นี้ เป็นบทวิเคราะห์ คำแนะนำ หรือความคิดเห็นของผู้นำเสนอเนื้อหาดังกล่าวเท่านั้น มิใช่การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน จึงไม่มีข้อรับประกันไม่ว่าในเรื่องใดๆ ท่านจึงต้องเป็นผู้รับความเสี่ยงอาจเกิดขึ้นด้วยตนเองหากมีการกระทำหรือตัดสินใจใดๆ โดยอาศัยเนื้อหาจากเว็บไซต์นี้ บริษัทฯไม่รับผิดชอบต่อท่านหรือบุคคลใดๆ ในความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม จากการใช้เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม

รายชื่อนักวิเคราะห์

ดูเพิ่มเติม