บทวิเคราะห์หลักทรัพย์ | North East Rubber
NOMURA
10 สิงหาคม 2564
NER กำไรสุทธิ 2Q21 สูงกว่าคาด 6%
Yuanta Securities
10 สิงหาคม 2564
NER กำไรปกติ New High ตามคาด
SCBS
10 สิงหาคม 2564
NER SCBS Visit Note
KTBST
10 สิงหาคม 2564
NER 2Q21 กําไรเป็นไปตามคาด, 2022E ยังเติบโตดี
Maybank Kim Eng
29 กรกฎาคม 2564
NER ยังพอรอได้ เพราะยังไม่เเพง
KTBST
13 กรกฎาคม 2564
คาดกำไร 2Q21E ทำสถิติสูงสุดใหม่และจะดีต่อเนื่อง
Yuanta Securities
12 กรกฎาคม 2564
NER กำไร New high วนไปไม่สน COVID-19
ASIA PLUS
07 กรกฎาคม 2564
ทิศทางกำไรจะขึ้นทำ New High ใน 2Q64
Maybank Kim Eng
13 พฤษภาคม 2564
สัญญาณมาร์จิ้นระดับสูงทั้งปี
KTBST
13 พฤษภาคม 2564
ปรับกำไร 2021E/22E ขึ้นจากปริมาณขายและ margin ที่แข็งแกร่ง
COUNTRY GROUP SECURITIES
13 พฤษภาคม 2564
บมจ. นอร์ทอีส รับเบอร์ "1Q21 กำไรดี ปรับประมาณการเพิ่มอีกครั้ง"
ASIA PLUS
13 พฤษภาคม 2564
ภาพรวมกำไรยังเดินหน้าเติบโตในช่วงที่เหลือของปี
บทวิเคราะห์บนเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลข่าวสารและเพื่อการศึกษาเท่านั้น และโปรดทราบว่าบรรดาบทวิเคราะห์ คำแนะนำ หรือความคิดเห็นใดๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์นี้ เป็นบทวิเคราะห์ คำแนะนำ หรือความคิดเห็นของผู้นำเสนอเนื้อหาดังกล่าวเท่านั้น มิใช่การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน จึงไม่มีข้อรับประกันไม่ว่าในเรื่องใดๆ ท่านจึงต้องเป็นผู้รับความเสี่ยงอาจเกิดขึ้นด้วยตนเองหากมีการกระทำหรือตัดสินใจใดๆ โดยอาศัยเนื้อหาจากเว็บไซต์นี้ บริษัทฯไม่รับผิดชอบต่อท่านหรือบุคคลใดๆ ในความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม จากการใช้เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม

รายชื่อนักวิเคราะห์

ดูเพิ่มเติม