ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ | North East Rubber

นักลงทุนสัมพันธ์

คุณอัสรา นุ่มนวลศรี

สำนักงานกรุงเทพฯ

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)
589/156 ชั้น 28 อาคารเซ็นทรัลซิตี้ ทาวเวอร์ ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

แบบฟอร์มติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์