ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์ | North East Rubber
ประจำปี 2566

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

12 ธันวาคม 2566
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3/2566
เวลา : 11:15 - 12:00 น. (Online Conference)

กิจกรรมทั้งหมด

10 เมษายน 2566
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (e-AGM)
27 มีนาคม 2566
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2565
เวลา : 15:15 - 16:00 น.
20 กุมภาพันธ์ 2566
การประชุมนักวิเคราะห์ ประจำปี 2565
17 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศผลการดำเนินงานประจำปี 2565
01 กุมภาพันธ์ 2566
01 กุมภาพันธ์ - 17 กุมภาพันธ์ 2566 Silent period (14 วัน)