บทวิเคราะห์หลักทรัพย์ | North East Rubber
Phillip Capital
21 กันยายน 2566
NER ราคายางฟื้นตัว
Liberator Securities
12 กันยายน 2566
NER เติบโตไปกับเศรษฐกิจฟื้นตัว
Phillip Capital
24 สิงหาคม 2566
NER เก็บสต็อกขายปีหน้าได้ประโยชน์กว่า
Liberator Securities
22 สิงหาคม 2566
NER บมจ.นอร์ทอีสรับเบอร์ได้รับผลเศรษฐกิจมากกว่าคาด
Trinity Securities
22 สิงหาคม 2566
NER Stock Comment
Yuanta Securities
22 สิงหาคม 2566
NER เเข็งแกร่งกว่ากลุ่ม
UOBKayHian
22 สิงหาคม 2566
NER อุตสาหกรรมยังไม่น่าตื่นเต้น แต่คาดสะท้อนในราคาหุ้นไปมากแล้ว
Pi Securities
22 สิงหาคม 2566
NER 2Q23 กำไรดีแต่แนวโน้ม 2H23 ไม่ดีนัก - Pi Securities
Globlex
22 สิงหาคม 2566
NER มุมมองเป็นกลางต่อผลประกอบการช่วง 2H66 ที่ยังคงเผชิญความท้าทาย
Krungsri
22 สิงหาคม 2566
NER กำไรสุทธิ 2Q23ดี คาด 3Q23Fอ่อนและฟื้นตัวปี 24F
InnovestX Securities
16 สิงหาคม 2566
NER Stock Note
Yuanta Securities
15 สิงหาคม 2566
NER ดีกว่าคาด แข็งแกร่งกว่ากลุ่ม แต่ถูกกว่ากลุ่ม งงเด้
บทวิเคราะห์บนเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลข่าวสารและเพื่อการศึกษาเท่านั้น และโปรดทราบว่าบรรดาบทวิเคราะห์ คำแนะนำ หรือความคิดเห็นใดๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์นี้ เป็นบทวิเคราะห์ คำแนะนำ หรือความคิดเห็นของผู้นำเสนอเนื้อหาดังกล่าวเท่านั้น มิใช่การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน จึงไม่มีข้อรับประกันไม่ว่าในเรื่องใดๆ ท่านจึงต้องเป็นผู้รับความเสี่ยงอาจเกิดขึ้นด้วยตนเองหากมีการกระทำหรือตัดสินใจใดๆ โดยอาศัยเนื้อหาจากเว็บไซต์นี้ บริษัทฯไม่รับผิดชอบต่อท่านหรือบุคคลใดๆ ในความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม จากการใช้เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม

รายชื่อนักวิเคราะห์

ดูเพิ่มเติม