บทวิเคราะห์หลักทรัพย์ | North East Rubber
Yuanta Securities
20 กุมภาพันธ์ 2566
NER กำไร 4Q65 ต่ำกว่าที่คาด
ASIA PLUS
20 กุมภาพันธ์ 2566
NER ขยายกําลังการผลิต...พร้อมโตระยะยาว
Pi Securities
10 กุมภาพันธ์ 2566
NER 4Q22 STOCK UPDATE
Yuanta Securities
27 มกราคม 2566
NER 2565 ไม่ง่าย แต่ปี 2566 ได้ไม่ยากนะ
Maybank
25 มกราคม 2566
NER ปี2565 ยากๆ กำลังผ่านพ้น
NOMURA
23 ธันวาคม 2565
Investment Research : NER
Phillip Capital
01 ธันวาคม 2565
NER แผ่นปูรองปศุสัตว์เริ่มผลิตแล้ว
DAOL SEC
01 ธันวาคม 2565
สินค้าปลายน้ำเดินหน้าผลิตตามแผน, 4Q22E โตจากปริมานขาย
ASL Securities
15 พฤศจิกายน 2565
NER 4Q65 คาดรายได้ และกำไรยังคงทำ New High ต่อเนื่อง
UOBKayHian
10 พฤศจิกายน 2565
NER ราคาหุ้นปรับฐานสะท้อนแรงกดดันมากแล้ว
Pi Securities
10 พฤศจิกายน 2565
NER 3Q22 กำไรดีเกินคาด
Phillip Capital
09 พฤศจิกายน 2565
NER 3Q65 กำไรดีกว่าคาดเล็กน้อย
บทวิเคราะห์บนเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลข่าวสารและเพื่อการศึกษาเท่านั้น และโปรดทราบว่าบรรดาบทวิเคราะห์ คำแนะนำ หรือความคิดเห็นใดๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์นี้ เป็นบทวิเคราะห์ คำแนะนำ หรือความคิดเห็นของผู้นำเสนอเนื้อหาดังกล่าวเท่านั้น มิใช่การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน จึงไม่มีข้อรับประกันไม่ว่าในเรื่องใดๆ ท่านจึงต้องเป็นผู้รับความเสี่ยงอาจเกิดขึ้นด้วยตนเองหากมีการกระทำหรือตัดสินใจใดๆ โดยอาศัยเนื้อหาจากเว็บไซต์นี้ บริษัทฯไม่รับผิดชอบต่อท่านหรือบุคคลใดๆ ในความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม จากการใช้เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม

รายชื่อนักวิเคราะห์

ดูเพิ่มเติม