บทวิเคราะห์หลักทรัพย์ | North East Rubber
UOBKayHian
15 สิงหาคม 2566
NER กำไร 2Q23 สูงกว่าคาด แต่แนวโน้มกำไรระยะสั้นยังไม่เด่น
Phillip Capital
15 สิงหาคม 2566
NER 2Q66 GPM สูงกว่าคาด
Yuanta Securities
14 มิถุนายน 2566
NER ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว
Phillip Capital
13 มิถุนายน 2566
NER ราคาถูก Div. Yield สูง
Krungsri
19 พฤษภาคม 2566
NER กำไรสุทธิ 1Q23 ดีกว่าคาด 7% แต่ outlook อ่อนตัว
Phillip Capital
17 พฤษภาคม 2566
NER ขายจีนและอินเดียเพิ่มแต่ราคายางร่วง
UOBKayHian
16 พฤษภาคม 2566
NER Company Results
Pi Securities
16 พฤษภาคม 2566
NER 1Q23 กำไรไม่ดีนักแต่ 2Q23 จะค่อยๆดีขึ้น
Globlex
15 พฤษภาคม 2566
NER มุมมองเป็นกลางต่อแนวโน้มปี 66 จากปัญหาด้านอุปทาน
Phillip Capital
12 พฤษภาคม 2566
NER 1Q66 กำไรสุทธิต่ำกว่าคาด
InnovestX Securities
12 พฤษภาคม 2566
NER Stock Note
Yuanta Securities
12 พฤษภาคม 2566
NER ผ่านจุดต่ำสุดเเล้ว
บทวิเคราะห์บนเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลข่าวสารและเพื่อการศึกษาเท่านั้น และโปรดทราบว่าบรรดาบทวิเคราะห์ คำแนะนำ หรือความคิดเห็นใดๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์นี้ เป็นบทวิเคราะห์ คำแนะนำ หรือความคิดเห็นของผู้นำเสนอเนื้อหาดังกล่าวเท่านั้น มิใช่การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน จึงไม่มีข้อรับประกันไม่ว่าในเรื่องใดๆ ท่านจึงต้องเป็นผู้รับความเสี่ยงอาจเกิดขึ้นด้วยตนเองหากมีการกระทำหรือตัดสินใจใดๆ โดยอาศัยเนื้อหาจากเว็บไซต์นี้ บริษัทฯไม่รับผิดชอบต่อท่านหรือบุคคลใดๆ ในความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม จากการใช้เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม

รายชื่อนักวิเคราะห์

ดูเพิ่มเติม