บทวิเคราะห์หลักทรัพย์ | North East Rubber
Yuanta Securities
25 เมษายน 2566
NER ราคายางฟื้นช้า ฟื้นเบากว่าคาด
Phillip Capital
28 มีนาคม 2566
NER ตั้งเป้าขาย 5 แสนตัน +12%y-y
ASL Securities
21 มีนาคม 2566
NER ราคายางเริ่มฟื้นตัว / แผนสร้างโรงงานที่ 3 รองรับคำสั่งซื้อเพิ่ม
Phillip Capital
17 มีนาคม 2566
NER บริโภคจีนและยานยนต์ไฟฟ้าช่วยหนุนยาง
Krungthai XSpring
03 มีนาคม 2566
จีนเปิดประเทศ หนุนปริมาณขายยางโต
InnovestX Securities
21 กุมภาพันธ์ 2566
NER SCBS Stock Note
Pi Securities
21 กุมภาพันธ์ 2566
NER 4Q22 ไม่ดีเพราะราคาขาย
Maybank
21 กุมภาพันธ์ 2566
NER โทนบวก
Phillip Capital
21 กุมภาพันธ์ 2566
NER ปี 66 ฟื้นตัวขยายโรงงานเพิ่ม
Globlex
21 กุมภาพันธ์ 2566
NER มองเป็นกลางต่อกำไรงวด 4Q65 ซึ่ง คาดจะเป็นจุดต่ำสุด ก่อนพลิกฟื้นโตดีตั้งแต่ 1Q66 เป็นต้นไป
NOMURA
20 กุมภาพันธ์ 2566
NER Earning Result
UOBKayHian
20 กุมภาพันธ์ 2566
NER จุดที่ดีในการเข้าซื้อมาถึงแล้ว
บทวิเคราะห์บนเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลข่าวสารและเพื่อการศึกษาเท่านั้น และโปรดทราบว่าบรรดาบทวิเคราะห์ คำแนะนำ หรือความคิดเห็นใดๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์นี้ เป็นบทวิเคราะห์ คำแนะนำ หรือความคิดเห็นของผู้นำเสนอเนื้อหาดังกล่าวเท่านั้น มิใช่การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน จึงไม่มีข้อรับประกันไม่ว่าในเรื่องใดๆ ท่านจึงต้องเป็นผู้รับความเสี่ยงอาจเกิดขึ้นด้วยตนเองหากมีการกระทำหรือตัดสินใจใดๆ โดยอาศัยเนื้อหาจากเว็บไซต์นี้ บริษัทฯไม่รับผิดชอบต่อท่านหรือบุคคลใดๆ ในความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม จากการใช้เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม

รายชื่อนักวิเคราะห์

ดูเพิ่มเติม